Cho thuê lại đất của tổ chức kinh tế sử dụng đất trả tiền thuê hàng năm

Cho thuê lại đất của tổ chức kinh tế sử dụng đất trả tiền thuê hàng năm

Câu hỏi: Năm 2012 công ty tôi được nhà nước cho thuê 1 mảnh đất có diện tích 1000m2 để làm nhà xưởng và sản xuất. Đất được thuê theo hình thức trả tiền thuê hàng năm. Hiện nay do tình hình phát triển của công ty thay đổi nên tôi muốn cho thuê lại mảnh đất này. Luật sư cho tôi hỏi, công ty có được cho thuê lại mảnh đất này không? Điều kiện để được cho thuê lại là gì?

     Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn đề cho thuê lại đất của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê hàng năm theo quy định của pháp luật như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

– Luật đất đai 2013

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai

      1. Quyền cho thuê lại của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

     Tại Khoản 1 Điều 175 Luật đất đai quy định về quyền  và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê hàng năm như sau:

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

d) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

đ) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

     Do công ty bạn đã được nhà nước cho phép đầu tư xây dụng và cho thuê đất để phục vụ sản xuất nên  đối với nhu cầu cho thuê lại đất của bạn được cho phép theo quy định tại Điểm đ khoản 1 Điều 175. Trong đó, việc cho thuê lại cũng phải thực hiện theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Tuy nhiên, thực hiện được thủ tục cho thuê lại thì công ty bạn phải đáp ứng được các điều kiện về cho thuê lại đất theo quy định của pháp luật.

     2. Điều kiện cho thuê lại đất 

     Điều kiện cho thuê lại đất được quy định chung tại Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai, trong đó bao gồm các nội dung chính sau:

      – Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

      –  Đất không có tranh chấp;

      –  Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

      –  Trong thời hạn sử dụng đất.

     Như vậy, để được cho thuê lại đất thì công ty bạn phải đáp ứng đủ 4 điều kiện trên và thực hiện trình tự thủ tục cho thuê lại theo đúng quy định của pháp luật.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về vấn đề cho thuê lại đất của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê hàng năm theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment