Cho thuê mặt bằng phải nộp những loại thuế nào?

Cho thuê mặt bằng phải nộp những loại thuế nào?

Câu hỏi:

Tôi có mặt bằng cho thuê, tại hợp đồng cho thuê có ghi: Tiền thuê: 27.000.000 VNĐ/tháng. Tiền thuê chưa bao gồm: Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Vậy tôi phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu và cách tính cụ thể như thế nào? Xin cám ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

* Thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh áp dụng phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng theo tỷ lệ phần % trực tiếp trên doanh thu.

Số thuế GTGT phải nộp= Tỷ lệ % x doanh thu tính thuế giá trị gia tăng

– Trong đó tỷ lệ % được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%

+ Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

– Doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

Theo đó, bạn thực hiện việc kinh doanh cho thuê mặt bằng, không phát sinh thêm bất kỳ khoản nào nữa thì số thuế Giá trị gia tăng mà bạn phải nộp = 2%x 27.000.000 = 540.000 đồng.

* Thuế thu nhập cá nhân:

Theo quy định tại Điều 10 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 2014 như sau:

– Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

– Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Thuế suất:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%;

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

+ Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

Theo đó, bạn cho thuê mặt bằng với giá trị là 27.000.000 đồng/tháng thuế suất mà bạn phải nộp đối với hoạt động kinh doanh cho thuê mặt bằng là 1%. Số tiền thuế thu nhập cá nhân đối với bạn là 1% x 27.000.000 = 270.000 đồng.

Như vậy, bạn phải nộp 270.000 đồng tiền thuế thu nhập cá nhân và 540.000 đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

 

Give a Comment