Chối bỏ trách nhiệm khi làm người yêu có thai bị xử lý thế nào?

Chối bỏ trách nhiệm khi làm người yêu có thai bị xử lý thế nào?

Câu hỏi:

Em năm nay 26 tuổi sau 2 năm yêu nhau em đã có thai với người yêu em làm trong ngành công an nhưng anh đã chối bỏ trách nhiệm vậy trong trường hợp này em làm đơn kiện có được không và làm như thế nào? Xin luật sư tư vấn giúp em?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hôn nhân gia đình của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có mục 2, Chương V về xác định quan hệ cha, mẹ, con đã quy định như sau:

“Điều 88. Xác định cha, mẹ

1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.
Điều 90. Quyền nhận cha, mẹ

1. Con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết.

2. Con đã thành niên nhận cha, không cần phải có sự đồng ý của mẹ; nhận mẹ, không cần phải có sự đồng ý của cha.”

Như vậy, nếu con bạn đang mang thai là con của bạn và bạn trai thì được xác định là con chung của hai bạn. Sau khi bạn sinh con, bạn có quyền đại diện cho con chưa thành niên của mình thực hiện quyền nhận cha cho con bằng cách gửi đơn yêu cầu Tòa án xác định về quan hệ cha con cho con bạn khi đủ các căn cứ chứng minh, mà chứng cứ chứng minh rõ ràng nhất là kết quả ADN của con bạn và cha. Ngoài ra, người bạn trai của bạn còn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng với con không trực tiếp nuôi dưỡng  theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Mức cấp dưỡng do hai bạn thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Give a Comment