Chồng có quyền nuôi cả hai con sau khi ly hôn không?

Chồng có quyền nuôi cả hai con sau khi ly hôn không?

Câu hỏi

Vợ chồng tôi có hai đứa con đứa lớn 08 tuổi, đứa nhỏ 06 tuổi. Chúng tôi đều muốn ly hôn, tôi xin toàn quyền nuôi hai đứa con được không? Vì vợ tôi đi làm theo ca mà tôi đi làm hành chính có thời gian đưa đón con học hành. Và thủ tục xin nuôi con như thế nào ạ?

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về thuận tình ly hôn:

“Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.”

Theo đó, cả hai vợ chồng bạn đều đồng ý thuận tình ly hôn thì hai bạn cần phải thỏa thuận được với nhau về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của người vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn. Trong trường hợp hai vợ chồng bạn không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn cho hai vợ chồng bạn nhưng căn cứ dựa trên đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ và con.

Căn cứ theo Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn
1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Theo như thông tin bạn cung cấp, vợ chồng bạn có hai đứa con đứa lớn 08 tuổi, đứa nhỏ 06 tuổi. Cả hai vợ chồng bạn đều muốn ly hôn, bạn muốn xin toàn quyền nuôi hai đứa con vì vợ bạn đi làm theo ca mà bạn đi làm hành chính có thời gian đưa đón con học hành. Chính vì vậy, nếu bạn muốn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn thì tùy từng trường hợp sau bạn sẽ được nuôi con sau khi ly hôn:

– Hai bạn đã tự thỏa thuận được với nhau về việc chồng hoặc vợ là người trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc con sau khi ly hôn. Lúc này, nếu vợ bạn đồng ý cho bạn nuôi dưỡng cả hai con sau khi ly hôn thì bạn có thể được trực tiếp nuôi dưỡng cả hai con sau khi ly hôn khi và chỉ khi bạn chứng minh được mình có đủ điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn hoặc bạn cũng có thể chứng minh ông bà nội cũng có đủ điều kiện chăm sóc con giúp bạn trong khoảng thời gian bạn đi làm, hoặc chứng minh bằng các cách khác. Do đó, nếu cả hai bạn đồng thuận để cả hai con cho bạn nuôi dưỡng thì hai bạn có quyền yêu cầu Tòa án công nhận sự thỏa thuận của hai vợ chồng.

– Cả hai bạn đều muốn giành quyền nuôi dưỡng cả hai con sau khi ly hôn thì khi đó, việc ai sẽ là người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn phụ thuộc và độ tuổi của con bạn và điều kiện, khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc con của vợ/chồng. Như thông tin bạn cung cấp, vợ chồng bạn có hai đứa con đứa lớn 08 tuổi, đứa nhỏ 06 tuổi. Đối với cháu 08 tuổi, Tòa án sẽ ưu tiên giao người trực tiếp nuôi dưỡng cháu là người được cháu lựa chọn muốn ở cùng. Còn đối với cháu 06 tuổi thì giữa hai vợ chồng đều có quyền ngang nhau trong việc giành quyền nuôi dưỡng con sau khi ly hôn. Do đó, nếu bạn muốn giành quyền nuôi cả hai con thì cháu lớn phải mong muốn ở với bạn, đồng thời, bạn cần chứng minh được mình có đủ điều kiện về tài chính, bạn có thu nhập ổn định, công việc ổn định, bạn có đủ thời gian để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn.

Tóm lại, Tòa án sẽ căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp, cũng như căn cứ vào những bằng chứng mà bạn và vợ bạn đưa ra để có thể xem xét giao cho bạn hoặc chồng bạn là người trực tiếp nuôi dưỡng sau khi ly hôn hoặc căn cứ vào thỏa thuận của hai vợ chồng bạn để giao cả hai con cho người có đủ điều kiện để nuôi dưỡng.

Give a Comment