Chồng không cấp dưỡng để nuôi con thì giải quyết thế nào?

Chồng không cấp dưỡng để nuôi con thì giải quyết thế nào?

Câu hỏi

Tôi và chồng tôi đã ly hôn và đã có quyết định ly hôn của Tòa án được 6 tháng. Tòa có quyết định là sẽ cho tôi nuôi 2 con và anh ta sẽ chu cấp cho con tôi mỗi đứa 1 triệu/1 tháng. Nhưng từ khi có quyết định của Tòa thì anh ta cũng không trợ cấp cho con được đồng nào cả. Tôi có hỏi thì cứ nói đến vấn đề này anh ta lại không nghe máy cũng như không gặp mặt tôi như kiểu không có ý định chu cấp cho con vậy. Luật sư cho tôi hỏi là tôi phải làm gì để anh ta thực hiện nghĩa vụ với các con tôi.

Luất sư tư vấn:

Điều 119 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định:

Điều 119. Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng
1. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.
2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó:
a) Người thân thích;
b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
d) Hội liên hiệp phụ nữ.
3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó
Theo căn cứ trên thì khi bạn phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì bạn có quyền yêu cầu Tòa án buộc chồng bạn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng với con của bạn.

Ngoài ra, chồng cũ của bạn rất có thể sẽ bị xử phạt hành chính và bị truy cứu trách nhiệm về hành vi trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng này.

Điểm a, khoản 3, điều 52, Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định:

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện công việc phải làm, không chấm dứt thực hiện công việc không được làm theo bản án, quyết định;

Theo đó thì chồng cũ của bạn có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng về hành vi không thực hiện việc cấp dưỡng cho con theo bản án, quyết định của Tòa án.

Đồng thời điều 186 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:

Điều 186. Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quyết định của Tòa án mà từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, làm cho người được cấp dưỡng lâm tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Theo căn cứ trên thì nếu chồng cũ của bạn có khả năng thực hiện việc cấp dưỡng cho con bạn nhưng lại trốn tránh nghĩa vụ này mà làm cho con bạn lâm vào trình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc đã bị xử phạt hành chính theo quy định nêu trên thì có thể sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Give a Comment