Câu hỏi:

Hiện tại Vợ/Chồng tôi đã có 02 con. Nhưng cháu thứ 2 bị mắc bệnh Động kinh đã có xác nhận của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh. Chồng tôi đang giữ chúc vụ Hiệu trưởng; chúng tôi đều là Đảng viên. Vợ chồng tôi tiếp tục sinh con thứ 3 như vậy có vi phạm Pháp lệnh DS KHHGĐ, điều lệ Đảng và nếu có thì hình thức xử lý như thế nào?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Ak Trong một số trường hợp cụ thế, không có quy phạm nghiêm cấm hay hạn chế việc sinh con thứ ba.

Căn cứ Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP quy định chi tiết như sau:

“Điều 2. Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện còn đang sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.”

Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì vợ chồng bạn có một người con bị bệnh động kinh và đã có xác nhận của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, và giờ bạn muốn sinh thêm con thứ ba. Theo Khoản 5 Điều Nghị định 20/2010/NĐ-CP, thì trường hợp của bạn có căn cứ quy định pháp luật, do đó việc sinh con thứ ba của vợ chồng bạn không vi phạm quy định một hoặc hai con của Pháp lệnh dân số và chính sách kế hoạch hóa gia định.

Vấn đề thứ hai được đặt ra là cả hai vợ chồng bạn đều là Đảng viên, vậy việc sinh con thứ ba có vi phạm điều lệ Đảng hay không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Quy định 181-QĐ/TW Về Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm như sau:

“1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.

c) Khai báo hoặc xin xác nhận không trung thực về tình trạng sức khoẻ của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

… ”

Như vậy, nếu là Đảng viên mà sinh con thứ ba thì hình thức kỷ luật có thể đối với vợ chồng bạn là khiển trách. Tuy nhiên trong điều luật này cũng có đề cập đến việc trừ trường hợp sinh con thứ ba mà pháp luật có quy định khác. Theo Quy định 181-QĐ/TW thì có nói rõ trường hợp Đảng viên không vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình. Trong đó có trường hợp quy định tại Khoản c Điều 10 Mục 3 văn bản hướng dẫn này như sau:

“…Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp Tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận”

Có thể khẳng định, với trường hợp của bạn thì việc sinh con thứ ba của vợ chồng bạn không vi phạm quy định của pháp luật, và sẽ không có căn cứ để kỉ luật hai bạn.