Chú độc thân và không có con thì cháu có được hưởng thừa kế không?

Chú độc thân và không có con thì cháu có được hưởng thừa kế không?

Câu hỏi

Tôi là cháu gái của Nguyễn Văn A, tôi cư trú 10 năm tại nhà Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A nuôi dưỡng tôi ăn học và các chi phí sinh hoạt khác. Nguyễn Văn A độc thân, không chồng, không con cái và mất đột ngột. Theo pháp lý, người được thừa hưởng là anh/chị/em của Nguyễn Văn A.​ Anh/chị/em của Nguyễn Văn A đều thừa nhận tôi vừa là cháu, vừa là con. Vậy tôi có được thừa hưởng gì hay không? Và nếu không sang tên hay chuyển nhượng thì đất có bị thu hồi không? Tôi phải làm thế nào để giữ mảnh đất này lại để không bị tranh chấp

Luật sư trả lời:

Vì Nguyễn Văn A mất mà không có di chúc nên di sản thừa kế sẽ phải chia theo Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hàng thừa kế như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Trường hợp này, A không có vợ- con; nếu bố mẹ của A cũng mất thì sẽ chia thừa kế theo hàng thừa kế thứ 2 là: anh chị em của A. Vì thế, bạn sẽ không được chia thừa kế theo pháp luật vì nguyên tắc những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước.

Tuy nhiên, để được hưởng toàn bộ di sản thừa kế của A bạn có thể nhờ những người thừa kế ở hàng thứ 2 làm bản thỏa thuận từ chối nhận di sản để chuyển xuống hàng thừa kế thứ 3 là bạn: cháu ruột của người mất.

Give a Comment