Chưa có sự đồng ý của chủ đất thì ủy ban nhân dân xã có được thu hồi đất làm đường không?

Chưa có sự đồng ý của chủ đất thì ủy ban nhân dân xã có được thu hồi đất làm đường không?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề muốn chuyên mục tư vấn giúp ạ, cụ thể như sau: Đất nhà chú tôi nằm cạnh dự án làm công trình đập, vì vậy  đất đai nhà chú tôi bị thu hồi làm công trình , nhà nước đã đền bù và múc đất đến vạch sơn nhưng nay uỷ ban xã làm đường bao quanh đập nhưng nhà chú tôi không đồng ý vì không được bồi thường nhưng uỷ ban xã vẫn tự ý vạch sơn qua cột mốc đã đền bù khi không có sự chứng kiến của gia đình chú tôi . Vậy cho tôi hỏi, UBNDX làm như vậy có được không? Mong chuyên mục tư vấn giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của bạn nêu trên chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 66 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

“Thẩm quyền thu hồi đất:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.”

Như vậy, do ủy ban nhân dân cấp xã không có thẩm quyền trong việc thu hồi đất nên hành vi của ủy ban nhân dân xã địa phương bạn là trái pháp luật. Chú bạn hoàn toàn có quyền làm đơn khiếu nại lên ủy ban nhân dân xã để yêu cầu giải quyết. Trình tự, thủ tục khiếu nại tuân theo quy định của Luật khiếu nại 2011. Cụ thể, như sau:

Trình tự khiếu nại quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại 2011:

“1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Cụ thể trong trường hợp này, chú bạn làm đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp đến ủy ban nhân dân xã. Cơ quan ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Nếu chú bạn không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì khiếu nại lần hai lên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trong trường hợp gửi đơn khiếu nại lần hai lên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, nếu chú bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment