Chưa đăng ký kết hôn thì có ly hôn được không và tài sản chung sẽ phân chia như thế nào?

Chưa đăng ký kết hôn thì có ly hôn được không và tài sản chung sẽ phân chia như thế nào?

Câu hỏi

Tôi và chồng chung sống được gần 30 năm nhưng hồi đó chúng tôi không có đăng ký kết hôn. Đến bây giờ chúng tôi đã có 2 con đều đã trưởng thành, tài sản chung gồm có 1 căn nhà, 1 mảnh đất ở quê và một số tài sản giá trị khác. Gio muốn ly hôn được không và tài sản chia như nào?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Hôn nhân gia đình 2014

Bộ luật Dân sự 2015

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì quan hệ hôn nhân chỉ được coi là hợp pháp nếu hai vợ chồng đã thực hiện việc đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Trong trường hợp hai bạn chưa đăng ký kết hôn thì sẽ chỉ được coi là chung sống như vợ chồng.

Khoản 7 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng.”

Khi các bên chỉ chung sống với nhau như vợ chồng thì vẫn phát sinh các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con, cụ thể, Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ như sau:

1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Về vấn đề tài sản chung, thông thường, tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa vợ và chồng sẽ được coi là tài sản chung của vợ chồng còn đối với trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì việc giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng được quy định tại điều 16 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, tài sản chung sẽ được chia theo thỏa thuận giữ hai người, việc thỏa thuận cần được ghi nhận dưới hình thức văn bản và tiến hành công chứng, chứng thực. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì tài sản chung của 2 bạn sẽ được phân chia theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về sở hữu chung.

Give a Comment