Chưa phân chia tài sản sau khi ly hôn có lập gia đình mới được không?

Chưa phân chia tài sản sau khi ly hôn có lập gia đình mới được không?

Câu hỏi

Ba và mẹ tôi mới ly hôn gần 1 tháng. Ba tôi muốn lập gia đình mới nhưng tài sản theo thỏa thuận ba tôi vẫn chưa chuyển quyền sở hữu tài sản cho tôi vì tài sản đó đang trả góp ngân hàng. Vậy ba tôi có thể cưới vợ mới được không?

Luật sư trả lời:

Về điều kiện đăng ký kết hôn thì Luật Hôn nhân gia đình có quy định như sau:

Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này:

Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Có thể thấy trong các điều kiện để kết hôn Luật không hề quy định điều kiện trước khi kết hôn phải có tài sản riêng hoặc nếu có tài sản riêng với vợ/chồng cũ thì phải đã phân chia rõ ràng. Các điều kiện của luật tập trung vào điều kiện về năng lực dân sự của nam- nữ, về tình trạng độc thân và các trường hợp cấm kết hôn mà thôi.

Vì thế, chỉ cần cha của bạn đáp ứng đủ điều kiện mà Luật Hôn nhân gia đình quy định thì hoàn toàn đăng ký kết hôn được.

Give a Comment