Chuyển đổi đất có thời hạn sang đất sử dụng lâu dài

Chuyển đổi đất có thời hạn sang đất sử dụng lâu dài

Câu hỏi:

Tôi có một mảnh vườn, có sổ đỏ cấp từ năm 2004. Trong sổ ghi diện tích là 672 m2, trong đó 400 m2 là đất sử dụng lâu dài, còn 272 m2 sử dụng có thời hạn đến tháng 9 năm 2021. Vậy cho tôi hỏi, tôi có thể chuyển 272 m2 đất này thành đất sử dụng lâu dài được không? Thủ tục thực hiện như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đất đai của chúng tôi, với vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 10 Luật đất đai 2013 quy định phân loại đất như sau:

+) Nhóm đất nông nghiệp:

– Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

– Đất trồng cây lâu năm;

– Đất rừng sản xuất;

– Đất rừng phòng hộ;

– Đất rừng đặc dụng;

– Đất nuôi trồng thủy sản;

– Đất làm muối;

– Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

+) Nhóm đất phi nông nghiệp:

– Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

– Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

– Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

– Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;

– Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

– Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác;

– Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;

– Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

– Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

– Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở;

Theo như bạn trình bày, mục đích sử dụng đất của bạn là đất thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Căn cứ Điều 126 Luật đất đai năm 2013 về đất sử dụng có thời hạn, cụ thể như sau:

– Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật đất đai là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định

– Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

– Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.

– Đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sử dụng vào mục đích chính.

Như vậy có thể thấy diện tích đất 272 mét vuông của gia đình bạn là đất được sử dụng có thời hạn. Trường hợp đến hết tháng 9 năm 2021, khi hết thời hạn sử dụng đất, bạn có thể thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất theo quy định tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

+) Hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn sử dụng đất bao gồm:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK, ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

+) Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện

Đối với trường hợp mảnh đất này của gia đình bạn thuộc Khoản 1 Điều 126, Khoản 3 Điều 210 Luật đất đai 2013 thì được tiếp tục sử dụng nếu có nhu cầu mà không phải làm thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất.

“Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.


Điều 210. Điều khoản chuyển tiếp

3. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013.”

Như vậy, Luật đất đai năm 2013 không có quy định về việc chuyển thời hạn sử dụng đất từ đất có thời hạn sử dụng sang đất sử dụng lâu dài. Khi hết thời hạn sử dụng đất, bạn phải thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Tuy nhiên, nếu địa phương bạn có quy định về chuyển từ đất sử dụng có thời hạn sang đất sử dụng lâu dài thì bạn vẫn có thể thực hiện thủ tục này. Để biết chính xác quy định này, bạn nên tới Ủy ban nhân dân cấp huyện để biết rõ trường hợp này.

Give a Comment