Chuyển nhượng đất cấp cho hộ gia đình – những ai có trách nhiệm đứng ra ký kết?

Chuyển nhượng đất cấp cho hộ gia đình – những ai có trách nhiệm đứng ra ký kết?

Câu hỏi

Tháng 12/1999 tôi và ông a có nhận sang nhượng của hộ ông nguyễn văn b 02 thửa đất (mỗi người mua 01 thửa đất) có giấy tờ mua bán viết tay giữa ông nguyễn văn b với chúng tôi. 02 thửa đất trên đã được cấp giấy chứng nhận qsd đất tháng 11/1999 đứng tên hộ ông nguyễn văn b. Chúng tôi sử dụng ổn định từ đó đến nay không có tranh chấp. Đến nay tôi làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận qsd đất thì được văn phòng đăng ký đất đai trả lời là

tôi không đủ điều kiện cấp giấy do giấy chứng nhận qsd đất đứng tên hộ ông  nguyễn văn b nhưng trên giấy tờ mua bán chỉ có mình ông nguyễn văn b đứng ra bán đất cho tôi tại thời điểm đó. Vậy, xin hỏi, văn phòng đăng ký đấ tđai trả lời như vậy có đúng hay không ? Làm cách nào để tôi có thể được cấp giấy chứng nhận qsd đất đối với thửa đất đã mua và canh tác gần 20 năm nay?

Luật sư trả lời:

Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Hộ gia đình có quyền sau theo quy định của Luật đất đai năm 2013:

Điều 179. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác;

c) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất của hộ gia đình thì bắt buộc phải có sự đồng ý của những người trong hộ gia đình. Trường hợp chỉ có một người ký kết hợp đồng chuyển nhượng thì chỉ có thể ký với tư cách là người đại diện theo ủy quyền cho những người còn lại.

Theo thông tin bạn cung cấp thì đất mà bạn mua là cấp cho hộ ông B, cho nên ông B không thể tự đem đất đi bán khi chưa có sự thống nhất của hộ.

Vì vậy khi ký kết hợp đồng bạn sẽ phải ký với tất cả những người trong hộ gia đình ông B; ở đây ông B không được những thành viên còn lại trong hộ ủy quyền cho nên bạn chưa thể xin cấp giấy chứng nhận được.

Trường hợp này bạn cần trao đổi và ký kết lại hợp đồng với những thành viên trong hộ để hợp pháp hợp đồng chuyển nhượng.

Give a Comment