Chuyển nhượng đất nông nghiệp có được miễn thuế thu nhập cá nhân ?

Chuyển nhượng đất nông nghiệp có được miễn thuế thu nhập cá nhân ?

Câu hỏi

Sắp tới tôi muốn bán một mảnh đất, ở trên sổ đỏ có ghi mục đích sử dụng đất là đất nuôi trồng thủy sản. Tôi có nghe nói loại đất này khi bán sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân có đúng không ?

1. Cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013

2. Luật sư trả lời

Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013 quy định:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

Đối chiếu tại điểm e khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013 thì đất nuôi trồng thủy sản chính là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Tại Điều 190 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Như vậy, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Bên nhận chuyển nhượng sẽ được miễn lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý điều kiện để chuyển đổi đất nông nghiệp là chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

Give a Comment