Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp phải làm thủ tục như thế nào?

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp phải làm thủ tục như thế nào?

Câu hỏi: Tôi ở tỉnh Hải Dương, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đây và đã hưởng trợ cấp được 2 tháng. Nhưng hiện giờ gia đình tôi chuyển đến Thái Bình thì tôi có đươc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sang Thái Bình không? Thủ tục chuyển như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về thủ tục chuyển nơi hưởng theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật việc làm năm 2013
  • Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

1. Điều kiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Theo khoản 1 Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện khi người lao động đã hưởng được ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp. Bạn đã hưởng trợ cấp thất nghiệp được 2 tháng nên bạn có đủ điều kiện để thực hiện việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 1:

     Khi bạn đã đủ điều kiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp và muốn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh khác thì bạn phải làm giấy đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp và gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Trong thời hạn 3 ngày từ khi nhận được đề nghị của bạn, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho bạn và gửi giấy giới thiệu đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn sẽ chuyển đến (tỉnh Thái Bình). Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

– Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

– Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

– Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2: 

     Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp trên, bạn phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn và trong thời hạn 10 ngày làm việc, bạn phải nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thái Bình – nơi bạn chuyển đến. Trường hợp bạn bị ốm đau hoặc tai nạn giao thông và có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền hoặc các trường hợp bất khả kháng như hỏa hoạn, lũ lụt thì bạn có thể nộp hồ sơ chậm nhưng không quá 7 ngày làm việc.

     Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi cung cấp đủ hồ sơ cho bạn, trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương sẽ gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn.

Bước 3: 

     Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thái Bình sẽ gửi văn bản đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bạn, kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn.

     Tổ chức bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình sẽ thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bạn theo quy định của pháp luật.

     Tuy nhiên, trong thời gian chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn vẫn phải thực hiện các quyền và trách nhiệm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment