Chuyển quyền sử dụng nhà ở đối với tài sản thừa kế?

Chuyển quyền sử dụng nhà ở đối với tài sản thừa kế?

Câu hỏi

Ông bà ngoại tôi có 4 người con, trong đó có 1 người hiện nay định cư ở nước ngoài, 3 người còn lại sinh sống ở đà nẵng và thành phố hồ chí minh. Ông bà ngoại tôi đều đã mất, ông ngoại mất năm 1955, bà ngoại mất năm 2010. Tài sản của ông bà ngoại tôi bao gồm một căn nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp vào năm 2001 bởi ubnd tp đà nẵng, trên giấy chứng nhận ghi tên chủ sở hữu là bà ngoại và ông ngoại (chết). Ông bà ngoại không có lập di chúc. Nay các người con của ông bà ngoại muốn chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của căn nhà nêu trên sang cho 1 người con đang sống tại đà nẵng. Luật sư cho tôi hỏi muốn làm được việc này thì các người con của ông bà ngoại cần phải làm những gì. Trình tự thủ tục phải được tiến hành ra sao?

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Chuyên viên tư vấn:

Trong trường hợp của bạn nêu trên liên quan đến cả di sản của ông và bà ngoại bạn để lại. Ông bạn mất đã lâu kể từ năm 1955 xét về thời hiệu chia di sản ở đây là bất động sản theo quy định tại khoản 1 Điều 623 BLDS 2015 xác định:

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Ông bạn đã mất được 63 năm thời hiệu yêu cầu chia thừa kế đối với phần di sản của ông bạn là đã hết nên những đồng thừa kế không có quyền yêu cầu chia thừa kế nữa. Bà bạn mới mất từ năm 2010 được 8 năm vẫn còn thời hiệu yêu cầu chia thừa kế.

Mà theo quy định của pháp luật dân sự những người có quyền thừa kế với phần di sản của ông bà bạn gồm 4 người con, cụ thể:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Xét hai chế định trên tuy các đồng thừa kế đã hết quyền yêu cầu chia di sản nữa nhưng các đồng thừa kế vẫn có quyền thỏa thuận về vấn đề chia tài sản thừa kế, các đồng thừa kế có thể thỏa thuận chia đều theo nguyên tắc chia di sản thừa kế theo pháp luật, hoặc chia theo ý kiến thống nhất chung của các đồng thừa kế nếu tất cả các đồng thừa kế muốn tài sản đó chuyển nhượng hết sang cho một người thì cần có biên bản cam kết về văn bản đó có chữ ký của tất cả các đồng thừa kế và được công chứng, chứng thực theo quy định. Sau đó tiến hành làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Give a Comment