Chuyển sổ tiết kiệm cho bố mẹ khi tiến hành thủ tục ly hôn cần lưu ý gì?

Chuyển sổ tiết kiệm cho bố mẹ khi tiến hành thủ tục ly hôn cần lưu ý gì?

Câu hỏi

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Chị A và chồng chị muốn ly hôn. Chồng chị có 1 cuốn sổ tiết kiệm và một căn hộ chung cư giá rẻ đứng tên anh, cuốn sổ tiết kiệm này anh có được trong thời gian hôn nhân. Nay vợ chồng chị ly hôn, anh muốn chuyển quyền sở hữu cuốn sổ này sang cho bố mẹ thì cần phải có ý kiến của chị hay không?

Luật sư trả lời

Vấn đề thắc mắc của bạn được giải quyết như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;

Thắc mắc của bạn có hai vấn đề cần quan tâm như sau:

Thứ nhất:  Việc xác định tài sản chung: Theo quy định tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 về tài sản chung của vợ chồng có quy định:  “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân”. Theo đó, mặc dù cuốn sổ tiết kiệm đó mang tên chồng bạn nhưng nó lại được hình thành trong thời gian tồn tại mối quan hệ hôn nhân của vợ chồng bạn. Do vậy, cuốn sổ tiết kiệm đó được xác định là tài sản chung của vợ chồng.

Thứ hai: Việc xác định quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung: Tại khoản 1 Điều 28 Luật hôn nhân và gia đình có  quy định “Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung”. Theo đó, cuốn sổ tiết kiệm đã được xác định là tài sản chung của vợ chồng nên việc chồng chị thực hiện những vấn đề gì liên quan tới tài sản đó đều phải được tham khảo ý kiến của chị.
Tuy nhiên, vấn đề chị hỏi chị cần lưu ý như sau:

– Nếu chồng chị muốn chuyển quyền sỡ hữu cuốn sổ đó cho bố mẹ trước khi bản ly hôn của anh chị có hiệu lực thì cần phải có tham gia ý kiến của chị.

– Nếu chồng chị muốn chuyển quyền sỡ hữu cuốn sổ đó cho bố mẹ khi bản ly hôn của anh chị có hiệu lực thì : chồng chị được thực hiện tất cả các vấn đề liên quan tới phần tài sản chồng chị được hưởng mà không phải lấy ý kiến của chị.
Chúc chị có cuộc sống bình an!

Give a Comment