Chuyển tuyến khám chữa bệnh có được thanh toán BHYT không?

Chuyển tuyến khám chữa bệnh có được thanh toán BHYT không?

Độc giả  hỏi: Bác tôi đăng kí KCB ban đầu tại Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm, Hà Nội, khi xuống thăm gia đình tôi ở Hải Phòng, bác tôi có đi khám bệnh tại Bệnh viện quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Sau đó Bệnh viện này có chuyển tuyến lên bệnh viện chuyên khoa phục hồi chức năng, là Bệnh viện tuyến tỉnh (do tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của Bệnh viện Đồ Sơn). Vậy khi bác tôi được chuyển lên tuyến tỉnh có được hưởng chế độ KCB đúng tuyến nữa hay không?

Trả lời:

Từ ngày 01/01/2016 trở đi, người tham gia BHYT khi tự đi KCB tại bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người đó.

Do bệnh viện quận Đồ Sơn là bệnh viện tuyến huyện nên Bác của Ông sẽ được thanh toán 100% chi phí điều trị.

Trường hợp Bệnh viện quận Đồ Sơn có giấy chuyển viện cho bác ông lên bệnh viện chuyên khoa phục hồi chức năng, là Bệnh viện tuyến tỉnh thì bác ông vẫn được hưởng đầy đủ chế độ BHYT theo phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng BHYT.

(Điểm c, Khoản 3, Điều 22 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT; Điều 11, Thông tư 40/2015/TT-BYT

 

 

Give a Comment