Câu hỏi:

Thưa luật sư, người sử dụng ma tuý nhưng đã bỏ, không sử dụng ma tuý nữa thì có bị đưa đi cai ngiện bắt buộc không và bị pháp luật cấm đi làm không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:

“Điều 96. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

2. Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:

a) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

b) Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

c) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.”

Như vậy, theo quy định, đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện hoặc người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định. Như vậy, trường hợp người sử dụng ma tuý nhưng đã bỏ, không sử dụng ma tuý, nếu không còn nghiệm ma túy thì không bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử. Vì vậy, trong trường hợp người đã từng nghiện ma túy nếu đã không còn nghiện thì vẫn có quyền được lựa chọn công việc mà không bị phân biệt đối xử tùy theo năng lực và nhu cầu của người sử dụng lao động.