Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự khi xin thôi đại học để thi trường khác không?

Câu hỏi:

Tôi là sinh viên trường Đại Học Xây Dựng nhưng tôi đã nộp hồ sơ xin thôi học và đã được trả lại hồ sơ , trong hồ sơ được trả lại không có giấy xin tạm vắng nghĩa vụ quân sự và giấy chứng nhận đăng kí nghĩa vụ quân sự. Tôi định thi lại thì trong thời gian này tôi có bị gọi đi nhập ngũ không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật nghĩa vụ quân sự của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Trường hợp 1: Nếu nhà trường trả hồ sơ là hồ sơ xin nghỉ học.

Theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định như sau:

“Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gianmột khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.”

Như vậy, lúc này, bạn bị trả lại hồ sơ xin thôi học có nghĩa là nhà trường không chấp nhận việc bạn xin thôi học tại trường, điều đó có nghĩa là bạn vẫn đang là sinh viên của trường Đại học Xây Dựng và bạn sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định trên.

Trường hợp 2: Nếu nhà trường chấp nhận hồ sơ xin nghỉ học và trả hồ sơ cho nghỉ học

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

“3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.”

Như vậy có nghĩa là khi bạn không còn đi học nữa thì bạn hoàn toàn phải đi tham gia Nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>