Có bị thay đổi người trực tiếp nuôi con khi đã kết hôn với người mới không?

Có bị thay đổi người trực tiếp nuôi con khi đã kết hôn với người mới không?

Câu hỏi

Hiện nay tôi và chồng đã ly hôn gần 01 năm. Theo Toà án quyết định thì con gái tôi (03 tuổi) ở với mẹ đến tuổi trưởng thành. Nếu sang năm tôi lập gia đình mới, chồng tôi muốn giành lại quyền nuôi con có được không?

Trong thời gian con ở với tôi, chồng tôi vẫn thăm con nhưng trợ cấp không đúng như Toà án phân xử. Vậy tôi muốn tiếp tục được trực tiếp nuôi dưỡng con thì nên tìm những bằng chứng nào và có nên thiết thực bằng hình ảnh hay ghi âm không?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, hiện nay bạn và chồng đã ly hôn gần 01 năm. Theo Toà án quyết định thì con gái tôi (03 tuổi) ở với mẹ đến tuổi trưởng thành. Nếu sang năm bạn lập gia đình mới, chồng bạn muốn giành lại quyền nuôi con. Lúc này, sau khi ly hôn mà chồng bạn muốn thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn thì chồng bạn phải chứng minh được những căn cứ đáp điều kiện để Tòa án có thể thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

“Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.”

Theo như thông tin bạn cung cấp, sau khi ly hôn, bạn là người được Tòa án giao quyền trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con. Trong thời gian con ở với bạn, chồng bạn vẫn thăm con nhưng trợ cấp không đúng như Toà án phân xử. Như vậy, mặc dù chồng bạn vẫn quan tâm, thăm nom con bình thường nhưng chồng bạn đã vi phạm nghĩa vụ cấp dưỡng theo Quyết định/Bản án của Tòa án về mức cấp dưỡng, tức có nghĩa chồng bạn cũng không có đủ thu nhập để cấp dưỡng cho con bạn hoặc chồng bạn cố tình không muốn cấp dưỡng cho con bạn như Tòa án giải quyết. Do đó, nếu trong năm nay, bạn kết hôn với người mới, chồng bạn muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con thì phải thuộc một trong hai trường hợp sau:

Một là, vợ chồng bạn thỏa thuận với nhau về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho con bạn.

Hai là, chồng bạn phải chứng minh được bạn không còn đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly. Lúc này, chồng bạn mới có thể nộp đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn tới Tòa án.

Như vậy, nếu sau khi bạn kết hôn với chồng mới, bạn vẫn muốn tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn thì bạn chỉ cần chứng minh bạn vẫn đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn, cũng như bạn cần cương quyết với chồng bạn là bạn không muốn thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con. Bạn có thể chứng minh mình vẫn còn đủ điều kiện, vẫn còn đủ khả năng để nuôi dưỡng con bạn thông qua: bảng lương, hợp đồng lao động, thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều kiện tài chính của bạn, Sổ tiết kiệm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy đăng ký xe ô tô, Giấy đăng ký xe máy,… Đồng thời, bạn cần chứng minh được chồng mới sắp cưới vẫn luôn yêu thương, quan tâm con gái của bạn như con ruột, không bao giờ có hành vi đánh đập, dọa nạt hay gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của con bạn.

Give a Comment