Câu hỏi:

Tôi có người bạn, lúc lấy vợ thì đã 27 tuổi, người vợ chưa đủ 16 tuổi (trên 14 tuổi) và sinh con khi vợ cũng chưa đủ 16 tuổi, đứa con năm nay đã 5 tuổi, đã có đăng ký kết hôn. Hiện nay 2 người sống không hạnh phúc và muốn ly hôn, xin hỏi luật sư vậy người bạn tôi có bị truy tố tội danh gì không và có bị bắt giam hay không? Xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hình sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo như bạn trình bày, bạn của bạn khi lấy vợi là 27 tuổi, người vợ chưa đủ 16 tuổi và sinh con khi vợ cũng chưa đủ 16 tuổi, đứa con năm nay đã 5 tuổi. Như vậy, tại thời điểm hai người này quan hệ, người vợ chưa đủ 16 tuổi, thì bạn của bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự Tội giao cấu với trẻ em theo quy định Điều 115 Bộ luật hình sự 1999 như sau:

“Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em

1.  Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.”

Cấu thành tội giao cấu với trẻ em như sau:

+ Chủ thể: người thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em phải là người đã thành niên (từ trên 18 tuổi), đồng thời không mắc các bệnh làm suy giảm hay mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

+ Khách thể: hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích của trẻ em được Nhà nước và pháp luật bảo vệ.

+ Mặt chủ quan: người thực hiện hành vi với lỗi cố ý hoặc vô ý.

+ Mặt khách quan: người phạm tội thực hiện hành vi giao cấu thuận tình với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và đã làm cho nạn nhân có thai.

Như vậy, bạn của bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm d) Khoản 2 Điều 115 Bộ luật hình sự 1999, khung hình phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Bộ luật hình sự 1999, khung hình phạt tù cao nhất là 10 năm thì đây là tội phạm rất nghiêm trọng.

Điều 23 Bộ luật hình sự 1999 quy định Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

“1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

a) Năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng;

b) Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng;

c) Mười lăm năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng;

d)  Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này người phạm tội lại phạm tội mới mà Bộ luật quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên một năm tù, thì thời gian đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra tự thú hoặc bị bắt giữ.”

Tính đến nay vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bạn của bạn.