Câu hỏi:

Tôi bị CSGT phạt lỗi không mang theo giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa. Trong khi xe tôi đầy đủ giấy tờ và điều kiện kinh doanh, tôi chỉ không mang theo giấy phép kinh doanh vân tải hàng hóa. Vậy mong luật sư tư vấn giúp tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật giao thông của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo như bạn trình bày, bạn mang đầy đủ giấy tờ và đảm bảo các điều kiện kinh doanh. Khi bị kiểm tra, bạn không mang theo giấy phép kinh doanh vận tải. Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 28. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

5. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 14.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không có Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định;

b) Thực hiện không đúng hình thức kinh doanh đã đăng ký trong Giấy phép kinh doanh vận tải;

c) Thành lập điểm giao dịch đón, trả khách trái phép (bến dù, bến cóc);

d) Bến xe không thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho xe ra, vào bến hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho xe ra, vào bến.

6. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i, Điểm l, Điểm o, Điểm p, Điểm q Khoản 3; Điểm d, Điểm đ Khoản 4 Điều này bị tước quyền sử dụng phù hiệu (biển hiệu) từ 01 tháng đến 03 tháng (nếu có) đối với xe vi phạm;

b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm a Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải từ 01 tháng đến 03 tháng.

…”

Theo quy định trên, chỉ xử phạt hành chính đối với hành vi “không có giấy phép kinh doanh vận tải”, do đó đối với lỗi “không mang theo giấy phép kinh doanh vận tải” không bị xử phạt hành chính. Không có giấy phép kinh doanh vận tải và không mang theo giấy phép kinh doanh vận tải là 02 lỗi khác nhau.