Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Có bị xử phạt khi trốn tránh không đi khám nghĩa vụ quân sự?

Câu hỏi:

Năm nào em cũng nhận được giấy mời khám sưc khỏe NVQS nhưng không năm nào đi khám. Vậy khi em hết tuổi 25 rồi có bị phạt không và khi lấy vợ xin giay đăng ký kết hôn có bị phạt hành chính vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự? Em xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật nghĩa vụ quân sự của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cơ yếu – quốc phòng.

2. Luật sư tư vấn:

Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cơ yếu – quốc phòng như sau:

“Điều 2: Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu là 01 năm. Riêng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý đất quốc phòng, đất ở, nhà ở do Quân đội quản lý; công trình quốc phòng và khu quân sự là 02 năm”.

Như vậy, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính của bạn là 01 năm kể từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm của bạn. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính, bạn không bị xử phạt vi phạm hành chính nữa. Nếu hết 25 tuổi – hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng vẫn còn trong thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì bạn vẫn bị phạt. Ngược lại, nếu không còn thời hiệu xử phạt thì bạn không bị phạt.

Vấn đề bạn đăng ký kết hôn liên quan đến hộ tịch. UBND xã không thể xử phạt bạn vì lý do không tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khi bạn đăng ký kết hôn. Đây là 2 vấn đề độc lập với nhau, được xử lý riêng. Khi bạn kết hôn, có giấy đăng ký kết hôn, nếu vẫn còn trong thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì bạn vẫn bị phạt và ngược lại.

Những điều cần lưu ý: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của bạn là 01 năm. Việc xử phạt do không tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự không liên quan đến việc bạn đăng ký kết hôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>