Có cần công chứng hợp đồng thuê nhà không?

Có cần công chứng hợp đồng thuê nhà không?

Câu hỏi:

Bên em có cho thuê nhà làm SPA thời hạn 5 năm nhưng chỉ 3 tháng thì họ trả nhà. Bên em có nhận 2 tháng tiền cọc. Bên thuê nhà họ đã trả nhà và thời gian họ don dẹp để trả nhà thì hơn 2 tháng, có nghĩa là họ đã ở nhà em 2 tháng nhưng không trả tiền nhà. Nhưng bây giờ em có cho 1 công ty thuê nhưng khi lên công chứng thì bên công chứng không chịu công chứng vì bên em chưa thanh lý hợp đồng. (Hợp đồng em cho bên SPA thuê nhà là có công chứng). Nhưng khi kêu bên thuê nhà lên thanh lý thì họ hẹn nhiều lần và có ý định không chịu lên thanh lý. Em xin hỏi  có cách nào nhanh nhất để bên em có thể cho công ty mới thuê được nhà đúng pháp luật không? Bên em co quyền đơn phương thanh lý hợp đồng không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi, với trường hợp của anh  bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 472 Bộ luật dân sự 2015 quy định hợp đồng thuê tài sản như sau:

“Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Điều 122 Luật nhà ở 2014 quy định Công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở như sau:

“1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.

3. Văn bản thừa kế nhà ở được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

4. Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.”

Theo quy định trên, hợp đồng cho thuê nhà không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực do đó bên bạn có thể ký hợp đồng cho thuê nhà với người thuê mới.

Về việc thanh lý hợp đồng thuê nhà với người thuê trước thì bạn phải tìm được người thuê trước và hai bên ra trực tiếp văn phòng công chứng nơi công chứng hợp đồng thuê nhà để thanh lý hợp đồng thuê nhà.

Bạn cần lưu ý, bên thuê nhà trước đã dọn đi chỗ khác tuy nhiên không có nói cụ thể về việc chấm dứt hợp đồng hay sẽ đến thanh lý hợp đồng với bạn do đó bạn phải có căn cứ chứng minh rõ bên thuê đã chuyển đi chỗ khác và không muốn tiếp tục thuê nhà của nhà bạn nữa như nội dung tín nhắn, cuộc gọi có ghi âm,… để tránh trường hợp sau này người thuê trước quay trở lại gây khó khăn cho bạn và người thuê mới.

Give a Comment