in ,

Có được cấp lại bằng đại học theo đúng tên trên giấy khai sinh không?

Câu hỏi:

Tôi tên theo giấy khai sinh là Nguyễn Anh Đức. Tuy nhiên, bằng cấp từ bậc tiểu học đến đại học lại là Nguyễn Tá Đức (Có lẽ do sơ suất trong quá trình làm thủ tục nhập học vào tiểu học). Nay tôi phải làm thế nào để xin cấp lại bằng đại học theo đúng họ tên trong giấy khai sinh và chứng minh nhân dân

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Nghị định 123/2015/NĐ – CP giá trị pháp lý của giấy khai sinh được xác định như sau:

“Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.”

Nếu giấy khai sinh của bạn là Nguyễn Anh Đức thì bạn sẽ phải làm lại giấy tờ nếu tên sai với thông tin trên giấy khai sinh. Như bạn trình bày, bạn sai tên trên bằng cấp từ tiểu học đến đại học, hiện tại bạn muốn cấp lại cho đúng với tên của bạn theo giấy khai sinh là Nguyễn Anh Đức.

Căn cứ vào Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định về cấp văn bằng chứng chỉ như sau:

“Điều 25. Các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.”

Theo đó bạn cần chuẩn bị hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng để chỉnh sửa như sau:

+  Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;

+  Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

+ Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

Bạn nghĩ sao?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của

Có phải bồi thường khi xây nhà được một năm nhà hàng xóm bị nứt không?

Có được tham gia nghĩa vụ quân sự khi bị nghiện ma túy không?