Có được cấp lại căn cước công dân khi không nhớ số thẻ không?

Có được cấp lại căn cước công dân khi không nhớ số thẻ không?

Câu hỏi:

Em mới đổi thẻ căn cước công dân được 3 tháng nhưng bị mất bóp. Em muốn làm lại nhưng lại không nhớ mã số trên thẻ căn cước. thì phải làm sao, và có được cấp lại không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Luật căn cước công dân 2014 quy định như sau:

“Điều 23. Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

……..

2. Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

a) Bị mất thẻ Căn cước công dân;

b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.”

Tại Điều 24 Luật căn cước công dân 2014 quy định như sau:

“Điều 24. Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Thực hiện các thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này.

2. Trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân do thay đổi thông tin quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 23 của Luật này mà chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân nộp bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin này.

3. Thu lại thẻ Căn cước công dân đã sử dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.”

Theo Điều 13 Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định như sau:

“Điều 13. Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

1. Thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 12 Thông tư này;

2. Trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân do thay đổi thông tin ghi trên thẻ Căn cước công dân mà thông tin đó chưa có hoặc chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân nộp bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin này để kiểm tra và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.

3. Thu lại thẻ Căn cước công dân đã sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân;

4. Công dân nộp lệ phí đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định.”

Theo thông tin mà bạn trình bày và theo quy định của pháp luật cụ thể tại Điều 23, 24 Luật Căn cước công dân năm 2014 và Điều 13 Thông tư 07/2016/TT-BCA thì trình tự thủ tục cấp lại thẻ căn cước công dân như sau:

– Xin giấy xác nhận làm lại chứng minh thẻ căn cước bị mất, được Công an cấp xã, phường  xác nhận.

Lưu ý: Khi đi cần mang theo:

+ Sổ hộ khẩu.

+ Ảnh thẻ 3×4 để dán vào giấy xác nhận.

– Mang theo giấy xác nhận và sổ hộ khẩu đến Phòng cảnh sát quản lý hành chính cấp huyện, quận.

Theo đó, tại Phòng cảnh sát quản lý hành chính cấp huyện, quận sẽ tiến hành các thủ tục như sau:

+ Điền vào tờ khai theo mẫu quy định.

+ Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu kiểm tra, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ Căn cước công dân.

+ Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục.

+ Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục.

+ Trả thẻ Căn cước công dân theo thời hạn và địa điểm trong giấy hẹn.

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo khi