Có được cấp một Sổ cho nhiều thửa đất?

Có được cấp một Sổ cho nhiều thửa đất?

Câu hỏi:

Gia đình tôi hiện đang sử dụng 3 thửa đất trong cùng một xã và đều chưa có Sổ. Tôi hiện nay đang muốn làm thủ tục cấp Sổ cho cả 3 thửa đất trên. Tôi muốn hỏi tôi có thể được cấp 1 Sổ chung cho cả 3 thửa đất hay không?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đất đai đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho nhiều thửa đất của cùng một chủ sử dụng trong một xã, phường, thị trấn như sau:

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó”

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp gia đình bạn đang sử dụng nhiều thửa đất trong cùng một xã mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 1 Điều 98 Luật Đất đai 2013

Give a Comment