Có được chốt sổ bảo hiểm xã hội khi làm mất thẻ bảo hiểm y tế không?

Có được chốt sổ bảo hiểm xã hội khi làm mất thẻ bảo hiểm y tế không?

Câu hỏi:

Cách đây 2 tháng em có viết dơn xin nghỉ việc và đã có quyết định thôi việc.nhưng em làm mất BHYT. Công ty em yêu cầu em xuất trình BHYT mới giải quyết trả sổ BHXH. Vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật bảo hiểm xã hội của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ quy định tại  Điều 47 Bộ luật lao động 2012 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

“….

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

– Căn cứ biểu mẫu ban hành kèm Quyết định 959/2015/QĐ-BHXH ngày 9 tháng 9 năm 2015, thủ tục báo giảm lao động. Căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 103/……/THU thì hồ sơ bao gồm:

1/ Mẫu D02-TS : 1 bản
3/ Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)
4/ Biên bản trả thẻ BHYT đối với trường hợp đơn vị đã nộp trước đó – nếu có (01 bản chính)
5/ Truy thu BHXH, BHYT, BHTN: Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ truy thu (Phụ lục 2 – Quyết định 959/2015/QĐ-BHXH, 01 bản)

Theo quy định của pháp luật, để có thể báo giảm lao động và chốt sổ bảo hiểm cho bạn, người sử dụng lao động cần thu lại BHYT. Bởi vậy, nếu bạn làm mất thẻ BHYT, bạn cần báo với người sử dụng lao động để làm thủ tục cấp thẻ mới. Sau khi có thẻ BHYT, bạn mới có thể chốt sổ BHXH.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Quyết định 959/2015/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế gồm:

“4.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);

c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (Mục II, III Phụ lục 03 đối với trường hợp thay đổi thông tin).

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho bạn. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, bạn vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Vậy, bạn phải xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, sau đó khi được cấp thẻ  mới, công ty mới có thể tiếp tục xin làm thủ tục chốt BHXH.

Give a Comment