Có được công nhận là vợ chồng khi chưa ký vào giấy chứng nhận kết hôn không?

Có được công nhận là vợ chồng khi chưa ký vào giấy chứng nhận kết hôn không?

Câu hỏi:

Tôi và chồng tôi đăng kí kết hôn vào tháng 9 năm 2015 và có đăng kí giấy kết hôn. Nhưng 2 bên vẫn không có kí vào đơn vậy chúng tôi có được công nhận là vợ chồng không ? Chúng tôi vẫn có giấy chứng nhận kết hôn.
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hôn nhân gia đình của chúng tôi, với trường hợp của anh  bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật số 60/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỘ TỊCH

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014 thì:

“Điều 18. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.”

Theo như quy định trên, khi bạn và chồng bạn đi đăng ký kết hôn, thì một trong những thủ tục cần có là hai bạn sẽ cùng ký tên vào Sổ hộ tịch và ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn. Trong trường hợp hai bạn chưa ký tên nhưng vẫn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trao Giấy chứng nhận kết hôn thì có thể đây là do sai sót của cán bộ, công chức có thẩm quyền trong trường hợp này. Nếu trên Sổ hộ tịch của UBND cấp xã có tên của hai bạn về việc đã đăng ký kết hôn, thì về mặt pháp lý, quan hệ vợ chồng của hai bạn được pháp luật thừa nhận. Trong trường hợp của bạn và chồng bạn không ký tên trên Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch cũng không phản ánh tình trạng hôn nhân của hai bạn thì hai bạn chưa được xác lập quan hệ vợ chồng với nhau về mặt pháp lý.

Give a Comment