Câu hỏi:

Em với anh ấy yêu nhau 1 năm nay rồi. Bọn em vì gia đình hai bên phân biệt tôn giáo nên cấm bọn em kết hôn với nhau. Giờ nếu tụi em bỏ đi không có sổ hộ khẩu thì phải làm sao đây?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hôn nhân gia đình của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định điều kiện kết hôn như sau:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

– Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

– Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

– Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

– Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Nếu hai bạn đảm bảo được các điều kiện kết hôn như trên thì hai bạn có đủ điều kiện để kết hôn với nhau.

Thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định Luật hộ tịch 2014 như sau:

– Hồ sơ đăng ký kết hôn:

+ Tờ khai đăng ký kết hôn

+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

+ Chứng minh thư nhân dân

+ Sổ hộ khẩu gia đình

– Nơi đăng ký kết hôn: Ủy ban nhân dân xã bên nam hoặc bên nữ.

Theo quy định trên, nếu bạn không có sổ hộ khẩu gia đình thì bạn không thể thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn.