Có được đăng ký khai sinh cho con khi không có đăng ký kết hôn không?

Có được đăng ký khai sinh cho con khi không có đăng ký kết hôn không?

Câu hỏi:

Vợ chồng tôi đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cho hỏi có được làm giấy khai sinh cho con theo họ của chồng tôi khi không có giấy đăng ký kết hôn không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi, với trường hợp của anh  bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Luật hộ tịch 2014  quy định: Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ.

Điều 16 Luật Hộ tịch 2014 quy định thủ tục đăng ký khai sinh:

“Điều 16. Thủ tục đăng ký khai sinh

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai hộ; việc xác định quê quán của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ.”

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp nam và nữ chưa đăng ký kết hôn thì vẫn có thể để tên cha trên giấy khai sinh của con. Khi làm thủ tục khai sinh không bắt buộc phải có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và hai bên cha và mẹ có thể thỏa thuận lấy họ của con theo họ của cha.

– Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh gồm:

+ Tờ khai đăng ký khai sinh

+ Giấy chứng sinh (trường hợp không có giấy chứng sinh thì phải nộp văn bản làm chứng xác nhận về việc sinh hoặc giấy cam đoan về việc sinh).

– Nơi thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã nơi người cha hoặc người mẹ đang cư trú.

Give a Comment