Có được đăng ký kinh doanh cơ sở quảng cáo khi là viên chức không?

Có được đăng ký kinh doanh cơ sở quảng cáo khi là viên chức không?

Câu hỏi:

Em xin chào luật sư. Em có một vấn đề mong luật sư tư vấn để em được rõ. Em hiện nay là viên chức trung tâm khai thác công trình công cộng. Em muốn đăng ký kinh doanh làm cơ sở quảng cáo. Vậy em có được quyền đứng tên chủ cơ sở không. Cảm ơn luật sư ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Điểm b khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định thì cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về khái niệm như sau:

– Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.

– Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

– Người thành lập doanh nghiệp là tổ chức, cá nhân thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp.

Tại Điều 14 Luật viên chức năm 2010 quy định về quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định như sau:

– Viên chức được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

– Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Như vậy, trong trường hợp bạn là viên chức thì bạn được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã như chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh… Bạn căn cứ vào quy định quy Luật doanh nghiệp và Luật viên chức để đối chiếu với trường hợp của mình cho chính xác.

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo khi