Câu hỏi:

Em đang làm bên A (quản lý dự án), hiện nay em đang quản lý một công trình cấp bách, và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho hình thức đấu thầu hạn chế. Nhưng em đang phân vân, công trình kết cấu bình thường như các công trình khác, chỉ có khác là cấp bách. Theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 các công trình chỉ được đấu thầu hạn chế trong các trường hợp “Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu đấu”. Vậy cho em hỏi Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu có phù hợp không, và công trình có yêu cầu kỹ thuật cao và kỹ thuật đặc thù là những công trình như thế nào? Em chân thành cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Điều 21 Luật Đấu thầu :

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Ngoài ra tại Điều 22 Luật Đấu thầu có quy định về các trường hợp chỉ định thầu như sau:

1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;

đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;

e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

Theo bạn cung cấp là bạn đang làm quản lý một công trình cấp bách và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho hình thức đấu thầu hạn chế. Vì bạn chỉ cung cấp là công trình cấp bách nhưng không nêu rõ về tính chất và đặc điểm của công trình là như thế nào, do đó chưa thể khẳng định được việc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hình thức đấu thầu hạn chế có phù hợp hay không, vì việc ra quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau.

Đối với thắc mắc công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù được hiểu hiểu như thế nào? Hiện này chưa có văn bản nào quy định gói thầu nào được gọi là có yêu cầu kỹ thuật cao. Tùy theo đặc điểm, tính chất của từng gói thầu cụ thể mà chủ đầu tư xem xét xác định gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao hay không.

Ví dụ: Gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao là các gói thầu được xây dựng tại các vùng có điều kiện địa hình khó khăn, địa chất và thủy văn phức tạp, … đòi hỏi những giải pháp kỹ thuật cao để xử lý, đồng thời chịu nhiều tác động trực tiếp của các điều kiện xã hội, trong quá trình thiết kế phải xử lý nhiều vấn đề phức tạp, đảm bảo tính xã hội nhân văn, môi trường,..