Có được đòi bồi thường tiền của hồi môn sau khi ly hôn không?

Có được đòi bồi thường tiền của hồi môn sau khi ly hôn không?

Câu hỏi

Khi em đi lấy chồng, gia đình em có cho một số của hồi môn. Khi em về bên nhà chồng, nhà chồng cho em ra ở riêng, gia đình chồng cho mượn một miếng đất vườn để bọn em làm ăn. Vì không có thu nhập trước mắt nên vợ chồng em đã bán dần số của hồi môn để ăn và đầu tư vào mảnh vườn.

Khi tới vụ thu hoạch vì em và chồng xảy ra mẫu thuẫn nên em về nhà ngoại ở một thời gian. Khi em quay lại nhà nội thì mảnh vườn có công lao động của 2 vợ chồng đã bị bố mẹ chồng thu hoạch và không trả cho 2 vợ chồng bất cứ một khoản tiền trả công lao động nào từ mảnh vườn ấy.

Vậy luật sư cho em hỏi bây giờ em và chồng đang làm thủ tục ly hôn thì em có được đòi bồi thường, đòi công lao động của em từ nhà chồng hay không?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, theo đó, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp vợ chồng phân chia tài sản chung của hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Theo như thông tin bạn cung cấp, khi bạn đi lấy chồng, gia đình bạn có cho một số của hồi môn. Khi bạn về bên nhà chồng, nhà chồng cho vợ chồng bạn ra ở riêng, gia đình chồng cho mượn một miếng đất vườn để hai vợ chồng bạn làm ăn. Vì không có thu nhập trước mắt nên vợ chồng em đã bán dần số của hồi môn để ăn và đầu tư vào mảnh vườn. Khi tới vụ thu hoạch vì hai vợ chồng xảy ra mẫu thuẫn nên bạn về nhà ngoại ở một thời gian. Khi bạn quay lại nhà nội thì mảnh vườn có công lao động của hai vợ chồng đã bị bố mẹ chồng thu hoạch và không trả cho hai vợ chồng bất cứ một khoản tiền trả công lao động nào từ mảnh vườn ấy.

Như vậy, sau khi bạn kết hôn với chồng, hai vợ chồng bạn có được gia đình chồng cho sử dụng một mảnh vườn để làm ăn, nhưng mảnh đất vẫn của bố mẹ chồng của bạn mà không phải đứng tên của hai vợ chồng bạn. Tuy nhiên, hai vợ chồng bạn có công sức đóng góp để xây dựng, phát triển mảnh vườn này để có được thu hoạch, có được hoa lợi từ mảnh vườn này. Do đó, việc bố mẹ chồng bạn thu hoạch tài sản trên mảnh vườn này mà không trả cho hai vợ chồng bất cứ một khoản tiền trả công lao động nào từ mảnh vườn ấy là không đúng quy định của pháp luật. Cụ thể theo Điều 61 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

“Điều 61. Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình

1. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Như vậy, nếu hiện nay, vợ chồng bạn muốn ly hôn thì bạn có quyền yêu cầu gia đình chồng của bạn trả cho vợ chồng bạn một khoản tiền tương ứng đối với công sức mà vợ chồng bạn đã bỏ ra để duy trì, phát triển khối tài sản chung của cả gia đình. Mặc dù, vợ chồng bạn không sống chung cùng với gia đình, được ở riêng sau khi kết hôn nhưng tài sản là mảnh vườn mà vợ chồng bạn đầu tư, sản xuất để thu được hoa lợi là tài sản của bố mẹ chồng của bạn cho mượn. Do đó, về nguyên tắc theo Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 bạn có quyền yêu cầu phân chia khối tài sản chung này sau khi ly hôn với chồng.

Còn đối với khoản tiền của hồi môn mà bạn được cho khi kết hôn, theo thông tin bạn cung cấp vợ chồng bạn đã sử dụng vào nhu cầu ăn uống, chi tiêu hằng ngày của cả hai vợ chồng cũng như đầu tư để sản xuất, tạo lợi nhuận trên mảnh vườn. Theo đó, bạn sẽ không thể đòi lại được khoản tiền của hồi môn này nữa.

Give a Comment