Có được đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc không hưởng lương không?

Có được đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc không hưởng lương không?

Câu hỏi:

Vợ em đi làm trong khách sạn.moi sinh em bé cho nên được nghỉ 6 tháng theo luật BHXH. Vì lí do con nhỏ nên vợ em xin nghỉ thêm 3 tháng, bên cơ quan vợ em có liện lạc về nói là vợ em phải nộp tiền trả lại cho cơ quan. Vì cơ quan đã đóng BHXH cho vợ em trong 3 tháng nghỉ không lương đó. em xin nhờ luật sư tư vấn giúp em: làm sao em có thể biết được bên cơ quan họ có đóng BHXH cho mình thật không? theo luật có đúng là vợ em xin nghỉ không lương thì bắt buộc phải đóng BHXH không? Vợ em phải làm gì bây giờ ạ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật bảo hiểm xã hội của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất, thời gian nghỉ không lương sau sinh có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Căn cứ Điều 38 Quyết định 959/2015/QĐ- BHXH. Quản lý thu bảo hiểm xã hội

“1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN

1.7. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Theo quy định của pháp luật, thời gian người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trong tháng trở lên không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó.

Như bạn trình bày, Vợ bạn xin nghỉ không hưởng lương 3 tháng sau khi đã nghỉ hết thời gian hưởng chế độ thai sản. Vậy thời gian nghỉ không lương thời gian này là thời gian luật quy định không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, Căn cứ để biết cơ quan có nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Căn cứ Khoản 7 Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 Quyền của người lao động như sau:

“Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.”

Và Khoản 7, Khoản 8 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 Trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

“7. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

8. Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này.”

Như vậy, công ty có trách nhiệm niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong công ty định kì 6 tháng. Để biết công ty có đóng bảo hiểm xã hội cho minh hay không thì bạn có thể xem trên danh sách và các thông tin được niêm yết này.

Trường hợp, công ty không niêm yết hoặc trường hợp bạn muốn biết thông tin này thì bạn có thể yêu cầu trực tiếp với phía công ty cung cấp thông tin cho bạn và công ty có trách nhiệm phải cung cấp thông tin này.

Ngoài ra, bạn có thể xem tình hình đóng bảo hiểm xã hội trên trang web của bảo hiểm xã hội của từng địa phương nơi vợ bạn đóng bảo hiểm xã hội hoặc vợ ban có thể đến trực tiếp phòng lao động thương binh xã hội nơi vợ bạn đang đóng bảo hiểm xã hội để được cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về tình hình đóng bảo hiểm xã hội của mình.

Give a Comment