Có được dùng cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông?

Có được dùng cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông?

Câu hỏi:

Thưa luật sư, tôi có sở hữu cổ phần của công ty A. Tuy nhiên, đến thời điểm trả lợi nhuận cho số cổ phần tôi sở hữu thì công ty A lại có văn bản yêu cầu nhận cổ tức bằng một lượng cổ phần khác. Vậy, tôi muốn hỏi luật sư công ty A trả cổ tức bằng cổ phần có hợp pháp không? Tôi xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn pháp luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

Dẫn chiếu quy định tại Khoản 3 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 về trả cổ tức:

“Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.”

Theo đó, công ty có thể trả cổ tức theo các hình thức:

– Thứ nhất,chi trả bằng tiền mặt. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải thực hiện bằng đồng Việt Nam;

– Thứ hai,bằng cổ phần của công ty;

– Thứ ba,bằng tài sản khác theo quy định tại Điều lệ của công ty A.

Như vậy, việc công ty A trả cổ tức bằng cổ phần cho bạn là có căn cứ pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 3 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014

Give a Comment