Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Có được hoãn nghĩa vụ khi chưa tốt nghiệp do còn nợ môn không?

Câu hỏi:

Em sinh năm 1993, em đang học đại học năm tốt nghiệp là 2015 mà em chưa tốt nghiệp được vì còn nợ môn nhưng năm nay em có giấy gọi nhập ngũ vậy nếu em có xác nhận của nhà trường là chưa tốt nghiệp thì có được hoãn đi nghĩa vụ không vì nếu năm nay em đi nghĩa vụ thì sẽ không thể tốt nghiệp được. Vậy em sẽ không thể lấy được bằng đại học như thế sẽ mất hết công sức và tiền bạc bỏ ra để học đại học mà không lấy được bằng?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật nghĩa vụ quân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ điểm g, khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ như sau:

“Điều 41. Tạm hoạn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ.

g, Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục ngành nghề trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.”

Như vậy, trường hợp bạn đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học trong thời gian một khóa học đào tạo của một trình độ đào tạo thì bạn sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Theo bạn trình bày thì khóa học đào tạo của bạn là từ năm 2011 đến năm 2015, do bạn còn nợ một số môn nên bạn phải học lại và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp.

Căn cứ Điều 2 Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 38/2007/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 2. Hướng dẫn khoản 4, khoản 9, khoản 10, khoản 11 Điều 3 Nghị định 38/2007/NĐ-CP.

1. Đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ:

a) Công dân có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ và học viên là hạ sĩ quan, binh sĩ đang học tập tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

b) Công dân đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức giáo dục chính quy tập trung gồm:

– Trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;

– Trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề;

– Các đại học, trường cao đẳng, trường đại học;

– Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương;

– Các trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam.

c) Học viên đang học tập trung theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở hoặc cấp trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục.

d) Công dân đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo mười hai tháng trở lên.

2. Công dân nêu tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khoá khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

– Thời gian một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khoá học.

– Một khoá học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.

3. Những công dân sau đây không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

a) Theo học các loại hình đào tạo khác ngoài quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Đang học nhưng bị buộc thôi học;

c) Tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

d) Hết thời hạn học tập tại trường một khoá học;

đ) Chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trường;

4. Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu tình nguyện thì có thể được tuyển chọn, gọi nhập ngũ.”

Điều 1 Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT như sau:

“1. Bổ sung Điểm đ vào khoản 1 Điều 2 như sau:

“đ) Công dân đang học tập tại các trường quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều này được tính từ ngày công dân đã làm xong thủ tục nhập học và đang học tập tại trường. Trường hợp công dân nhận được Lệnh gọi nhập ngũ và Giấy báo nhập học vào các trường trong cùng một thời điểm thì phải chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ”.

2. Điểu a khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Theo học các loại hình đào tạo khác ngoài quy định tại Khoản 1 Điều này;”

3. Bổ sung Điểm e vào Khoản 3 Điều 2 như sau:

“e) Đang theo học khóa đào tạo tập trung đầu tiên nhưng bỏ học để chuyển sang học khóa đào tạo của trường khác”.

4. Điểm e khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“e) Tiếp nhận vào học đối với các công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ có Giấy báo nhập học trước hoặc sau thời điểm nhập ngũ theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Nghĩa vụ quân sự”.

Như vậy, công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa học tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Thời gian một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khóa học. Đối với trường hợp của bạn, bạn được tạm hoãn gọi nhập ngũ khi đang theo học ở trường đại học từ năm 2011 đến năm 2015.

Nếu đến thời điểm hiện tại bạn chưa hoàn thành khóa học (chưa tốt nghiệp) thì bạn được tạm hoãn gọi nhập ngũ, tuy nhiên nếu trong thời khóa học đào tạo đó bạn tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên mà không có lý do chính đáng và không nằm trong thời gian đào tạo khóa học thì bạn không được tạm hoãn gọi nhập ngũ nữa. Hàng năm sẽ bị kiểm tra nếu không còn lý do chính đáng được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì bạn sẽ bị gọi nhập ngũ.

No Comment

  1. E cũng bị v. Giờ xã vẫn bắt đi nghĩa vụ dù đã có giấy của trường. Học 3năm còn nợ 1 môn ( cũng do trường k thông báo môn thay thế sớm nên k đăng ký dc). Giờ đi nghĩa vụ coi như bỏ lãng phí 3 năm mà k làm đc gì. Lên ý kiến người ta cũng lắm lờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>