Có được hưởng chế độ thai sản khi đóng bảo hiểm gián đoạn không?

Có được hưởng chế độ thai sản khi đóng bảo hiểm gián đoạn không?

Câu hỏi:

Tôi là giáo viên hợp đồng. Tôi có tham gia BHXH từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, gián đoạn tháng 7/2016. Tiếp tục đóng BHXH từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017. Tháng 9/2017 tôi sinh con xin hỏi luật sư liệu tôi có được hưởng BHXH không ạ. Mong luật sư giúp đỡ.?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật bảo hiểm xã hội của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Theo Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản nêu trên, người lao động sinh con đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản.

Cụ thể, bạn sinh con vào tháng 9/2017 thì thời gian tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản là từ tháng 9/2016. Bạn đóng từ tháng 9/2016 đến tháng 5/2017 thì đã đủ 6 tháng. Như vậy, bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Không phụ thuộc thời gian đóng bảo hiểm bị gián đoạn.

One Response

  1. Luong 29/10/2018

Give a Comment