Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Có được hưởng lương khi đi nghĩa vụ quân sự không?

Câu hỏi:

Tôi năm nay 24 tuổi đang làm việc cho công ty cổ phần tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1. Vừa rồi tôi có giấy báo gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo danh sách của công ty tại quận Đống Đa. Tôi muốn hỏi là tôi mới chuyển giấy nghĩa vụ quân sự ra trường đại học tôi từng học chứ chưa chuyển ra công ty vậy quận Đống Đa gọi tôi đi khám nghĩa vụ quân sự là đúng hay saì. Và giờ đi theo danh sách công ty thời gian huấn luyện là bao nhiêu tháng tôi có được hưởng lương của công ty tôi đang làm không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật nghĩa vụ quân sự của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật nghĩa vụ quân sự số 43/2005/QH11

Luật năm 1990 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự

Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13

2. Luật sư tư vấn:

Khoản 2 Điều 1 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1990 quy định:

“Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong địa phương mình, bảo đảm công khai, dân chủ và công bằng; đúng thời gian, đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Các đơn vị nhận quân có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện nhiệm vụ này”.

Căn cứ vào Nghị định số 83/2001/NĐ – CP ngày 9-11-2001 về đăng ký nghĩa vụ quân sự:

Đăng ký nghĩa vụ quân sự là việc kê khai lý lịch và những yếu tố cần thiết khác theo quy định pháp luật của người trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự, để cơ quan quân sự địa phương quản lý và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật và nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đăng ký nghĩa vụ quân sự được tiến hành tại nơi cư trú của công dân do ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và ban chỉ huy quận sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) chịu trách nhiệm thực hiện.

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì UBND các cấp có trách nhiệm thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong địa phương mình. Do đó, UBND quận Đống Đa có thẩm quyền gọi bạn đi khám nghĩa vụ quân sự.

Khoản 2 Điều 1 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005 quy định:

“2. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là mười tám tháng.

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu hải quân là hai mươi bốn tháng”.”

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật trên hiện tại thời gian phục vụ tại ngũ trong thời bình là 18 tháng.

Điều 32 Bộ luật Lao động quy định:

“Điều 32. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

3. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

5. Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.”

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì bạn sẽ được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng bạn không làm việc do đó bạn sẽ không được hưởng lương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>