Có được hưởng lương khi nghỉ làm đi đăng ký kết hôn không?

Có được hưởng lương khi nghỉ làm đi đăng ký kết hôn không?

Câu hỏi:

Tôi có kết hôn khi làm việc ở công ty cũ, nhưng do chưa có thời gian làm đăng ký kết hôn nên không được hưởng 3 ngày nghỉ. Sau này tôi có chuyển tới công ty mới, và làm đăng ký kết hôn. Vậy khi có Giấy đăng ký kết hôn, tôi có thể trình lên công ty mới để được nghỉ 3 ngày theo Luật Lao động không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 116 Bộ luật lao động 2012 về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương:

“1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.”

Vậy có thể thấy, nếu bạn đã chuyển sang làm việc ở một công ty mới và trong khoảng thời gian này bạn đã đăng ký kết hôn và có ý định kết hôn ngay sau đó thì bạn hoàn toàn có quyền xin nghỉ ở công ty 3 ngày làm việc, và công ty phải có trách nhiệm đồng ý cho bạn nghỉ và thời gian nghỉ này bạn vẫn được hưởng nguyên lương.

Give a Comment