Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không có sổ bảo hiểm không?

Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không có sổ bảo hiểm không?

Câu hỏi:

Tôi làm việc được 40 tháng, nhưng công ty còn nợ tiền bảo hiểm 9 tháng, nên chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội. Tôi có giấy quyết định nghỉ việc, vậy tôi có lãnh được tiền bảo hiểm thất nghiệp không, nếu không xin luật sư hướng dẫn thủ tục! Cảm ơn luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật bảo hiểm xã hội của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.”

Như vậy, khi làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn phải có sổ bảo hiểm xã hội.

Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn; làm việc được 40 tháng, do công ty còn nợ tiền bảo hiểm 9 tháng, nên chưa chốt được sổ bảo hiểm xã hội. Bạn có quyết định nghỉ việc, nhưng không có sổ bảo hiểm xã hội thì bạn không thực hiện được thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bạn có thể làm đơn kiến nghị gửi tới Phòng lao động thương binh xã hội cấp huyện nơi công ty bạn có trụ sở hoạt động để yêu cầu giải quyết về việc chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bạn.

Give a Comment