Có được kết nạp Đảng khi không có hộ khẩu thường trú không?

Có được kết nạp Đảng khi không có hộ khẩu thường trú không?

Câu hỏi:

Em là sinh viên mới ra trường và hiện nay đang đi dạy kèm tại Thành phố Vũng Tàu. Em đã học qua 1 lớp cảm tình Đảng do trường đại học tổ chức, nhưng chưa được kết nạp Đảng. Em báo cáo với các bác lãnh đạo của đoàn nơi em ở thì được biết, em chỉ được hoạt động chứ không được kết nạp vào Đảng vì em không có hộ khẩu thường trú ở đây. Luật sư hãy cho em biết, em phải làm như thế nào ạ, và điều mà mấy bác lãnh đạo nói có đúng không ạ. Em xin chân thành cảm ơn luật sư nhiều ạ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ mục 6 Hướng dẫn 01/HD-TW một số vấn đề thi hành điều lệ Đảng 2016 quy định kết nạp Đảng viên trong một số trường hợp cụ thể:

“6-Kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể

6.4-Một số trường hợp cụ thể khác

a) Người đang học tập trung ở cơ sở đào tạo từ 12 tháng trở lên: do tổ chức đảng ở cơ sở đào tạo xem xét kết nạp. Người đang công tác biệt phái từ 12 tháng trở lên, do tổ chức đảng nơi công tác biệt phái xem xét, kết nạp.

Tổ chức đảng đơn vị cử đi học, đi công tác biệt phái và tổ chức đảng ở địa phương nơi người vào Đảng cư trú có văn bản nhận xét về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ xã hội; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gửi về cấp ủycơ sở đào tạo hoặc cấp ủy nơi người vào Đảng công tác biệt phái để có cơ sở xem xét.

b) Người đã tốt nghiệp ra trường về địa phương chờ việc làm thì tổ chức đảng ở địa phương xem xét kết nạp.

c) Người đang làm hợp đồng tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:

– Nếu làm hợp đồng có thời hạn, thời gian thực tế làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dưới 12 tháng thì tổ chức đảng nơi cư trú xem xét kết nạp; trước khi làm thủ tục xem xét kết nạp phải có nhận xét của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người vào Đảng đang làm việc.

– Nếu làm hợp đồng liên tục từ đủ 12 tháng trở lên thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc xem xét kết nạp.”

Bạn không trình bày rõ về việc bạn dạy kèm ở Thành phố Vũng Tàu là dạy kèm cho cá nhân hay dạy hợp đồng cho cơ quan, tổ chức nào đó? Như vậy, bạn đối chiếu trường hợp của mình với các quy định trên, trong trường hợp bạn đang làm hợp đồng tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thời hạn thực tế làm việc dưới 12 tháng thì tổ chức đảng nơi bạn cư trú xem xét kết nạp, trước khi làm thủ tục xem xét kết nạp phải có nhận xét của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi bạn đang làm việc. Còn trường hợp nếu bạn đang làm hợp đồng liên tục từ đủ 12 tháng trở lên thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi bạn làm việc xem xét kết nạp. Do đó nếu bạn mới tốt nghiệp, chỉ dạy kèm cá nhân và không có hợp đồng lao đồng lao động thì bạn nên về địa phương để tổ chức đảng ở địa phương xem xét kết nạp đảng theo điểm b của tiểu mục 6.4 nêu trên.

 

Give a Comment