Có được làm lại thẻ căn cước công dân khi mất chứng minh nhân dân không?

Có được làm lại thẻ căn cước công dân khi mất chứng minh nhân dân không?

Câu hỏi:

Em có hộ khẩu ở huyện Thạch Thất Hà Nội. Vừa rồi em có đánh rơi ví gồm cả chứng minh nhân dân 9 số. Em muốn biết có thể làm thẻ căn cước tại 44- Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa – HN hay không, hay phải về tận huyện Thạch Thất làm ? Em đang làm việc ở Hà Nội. Nếu có thể làm được CCCD ở 44- Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa – HN thì em có cần về quê xin giấy xác nhận là đánh rơi CMND không vậy?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Điều 22 Luật Căn cước công dân quy định trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân như sau:

“Điều 22. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân được thực hiện như sau:

a) Điền vào tờ khai theo mẫu quy định;

b) Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này kiểm tra, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ Căn cước công dân; trường hợp công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong tờ khai theo mẫu quy định.

Đối với người đang ở trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì xuất trình giấy chứng minh do Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân cấp kèm theo giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị:

c) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục;

d) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục;

đ) Trả thẻ Căn cước công dân theo thời hạn và địa điểm trong giấy hẹn theo quy định tại Điều 26 của Luật này; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước công dân trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu của công dân và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

2. Trường hợp người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình thì phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Kể từ ngày 01/01/2016, Luật Căn cước công dân 2014 có hiệu lực, thẻ Căn cước công dân sẽ được thay thế thẻ Chứng minh nhân dân. Vì vậy, để yêu cầu cấp thẻ căn cước, anh có thể yêu cầu cấp mới thẻ Căn cước công dân tại 44 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội – tức Cơ quan Công an Thành phố có thẩm quyền cấp Căn cước công dân mà không cần về huyện Thạch Thất xin giấy xác nhận mất Chứng minh nhân dân hoặc anh có thể yêu cầu cấp mới thẻ Căn cước công dân tại những Cơ quan theo Điều 26 Luật Căn cước công dân như sau:

“Điều 26. Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

1. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

2. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

3. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

4. Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.”

Tại cơ quan có thẩm quyền cấp căn cước công dân trên, trong trường hợp anh bị mất Chứng minh nhân dân 9 số, anh sẽ phải tiến hành yêu cầu cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân 9 số đã mất cho công dân, căn cứ theo Khoản 3 Điều 15, Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của luật căn cước công dân như sau:

“Điều 15. Thu, nộp, xử lý Chứng minh nhân dân khi công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ Căn cước công dân và xác nhận số Chứng minh nhân dân cho công dân

3. Trường hợp công dân mất Chứng minh nhân dân 9 số mà làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân thì khi công dân có yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân 9 số đã mất cho công dân.”

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo khi