Có được làm thủ quỹ khi là phó thủ trưởng cơ quan không?

Có được làm thủ quỹ khi là phó thủ trưởng cơ quan không?

Câu hỏi:

Tôi làm trong 1 cơ quan hành chính nhà nước. Đầu năm 2017 tôi được phân công nhiệm vụ phụ trách kế toán của cơ quan. Trong những năm trước năm 2017, việc làm thủ quỹ do lãnh đạo phó đảm nhiệm, việc làm chứng từ rút tiền kế toán làm, nhưng việc chi thực tế thì thủ quỹ (Phó cơ quan) và thủ trưởng không công khai cho kế toán biết. Vậy tôi muốn luật sư giải đáp giúp tôi: Việc lãnh đạo cơ quan (trực tiếp là Phó) làm thủ quỹ có được không? Và quyền lợi của người phụ trách kế toán như tôi thì có được biết những khoản chi của cơ quan không? Luật sư có thể chỉ cho tôi những văn bản pháp luật có liên quan. Rất mong được sự giúp đỡ của Luật sư. Trân trọng cám ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Khoản 7 Điều 13 Luật kế toán 2015 quy định hành vi bị nghiêm cấm làm thủ quỹ của người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán:

“Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm

7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu.”

Khoản 4 Điều 3 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán giải thích khái niệm Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

4. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán là người quản lý doanh nghiệp hoặc người thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp; là thành viên Ban giám đốc (Ban tổng giám đốc) hợp tác xã theo quy định của pháp luật hợp tác xã; là người đứng đầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh đơn vị kế toán ký kết giao dịch của đơn vị theo quy định.”

Căn cứ các quy định trên của pháp luật, việc lãnh đạo cơ quan, phó thủ trưởng đơn vị không được kiêm làm thủ quỹ. Nhiệm vụ kế toán được quy định tại Điều 4 Luật kế toán 2015, theo khoản 2 điều này thì kế toán phải được biết những khoản chi của cơ quan:

“Điều 4. Nhiệm vụ kế toán

1. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

2. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

3. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

4. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.”

Bạn có thể tham khảo thêm Quyết định 21-LĐ/QĐ có quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của nhân viên kế toán:

“NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

2. Phải biết:

– Chế độ ghi chép ban đầu.

– Quy tắc và thể thức mở sổ, giữ sổ, ghi sổ hạch toán nghiệp vụ và các loại sổ kế toán chi tiết thuộc phần hành.

– Nguyên tắc, chế độ chi tiêu tài chính, giao nhận, xuất nhập, sử dụng vật tư tài sản, chế độ trách nhiệm vật chất thuộc phần hành.

– Nguyên tắc chung về công tác tổ chức kho tàng, bảo quản vật tư tài sản.

– Sử dụng máy tính đơn giản hoặc bàn tính gảy.”

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo khi