Câu hỏi:

Kính gửi luật dương gia. Tôi muốn mở cơ sở sản xuất súng đồ chơi bắn thun bằng gỗ thì có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì sẽ bị phạt như thế nào? Xin cám ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, với trường hợp của anh bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật đầu tư 2014;

– Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định Luật đầu tư 2014, việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cần xem xét đến việc hoạt động đầu tư kinh doanh này có rơi vào các trường hợp đầu tư kinh doanh có điều kiện và cấm đầu tư kinh doanh. Cụ thể, với trường hợp của bạn:

Căn cứ vào danh mục 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2014, ta thấy ngành nghề kinh doanh súng đồ chơi gỗ cho trẻ em không thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên trong danh mục hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh pháp luật có quy định cấm về hàng hóa đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó đồ chơi trẻ em là một trong những mặt hàng cần đảm bảo yêu cầu về mặt an toàn đối với sức khỏe của trẻ em nên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn. Đồ chơi trẻ em quy chuẩn Việt Nam, tất cả các loại đồ chơi trẻ em thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này đều phải được chứng nhận hợp quy, dán dấu hợp quy (CR) trước khi đưa ra thị trường. Cụ thể Điều 3 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:

“1.Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

2. Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.”

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ đồ chơi trẻ em, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Với ngành nghề kinh doanh dự định của công ty là sản xuất và kinh doanh đồ chơi cho trẻ em, muốn thành lập cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thông qua giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn theo mẫu.

Cũng theo quy chuẩn kỹ thuật này, đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường phải chịu sự kiểm tra về chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, dấu hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn. Cụ thể, trong trường hợp này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chỉ định và ra quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường quy định trong quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (trừ sản phẩm liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân).

Vì vậy, trước khi mở cơ sở sản xuất, đồ chơi trẻ em do công ty các bạn sản xuất phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.