Có được nhận lại tiền đặt cọc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà không?

Có được nhận lại tiền đặt cọc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà không?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Em có một vấn đề cần được chuyên mục giải đáp giúp ạ, đó là: Cách đây 2 tháng em có thuê phòng cho em gái lên học với thời hạn là  5 tháng. Nhưng ở được một thời gian thì em của em không hợp với nhà chủ và hai bên  xảy ra bất hoà , ở được hai tháng thì em gái em  dọn ra ngoài.Vậy thưa chuyên mục, cho em hỏi trong trường hợp trên thì em có thể nhận lại tiền đặt cọc được không ạ và nếu có thì bằng bằng cách nào ạ? Mong chuyên mục tư vấn giúp ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo quy định Bộ luật Dân sự 2005 Điều 493. Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà ở như sau:

Bên cho thuê nhà ở có các nghĩa vụ sau đây:

1. Giao nhà cho bên thuê theo đúng hợp đồng;

2. Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

3. Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận; nếu bên cho thuê không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường.

Quyền của bên cho thuê nhà ở

Bên cho thuê nhà ở có các quyền sau đây:

– Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thoả thuận;

– Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 498 của Bộ luật này;

– Cải tạo, nâng cấp nhà cho thuê khi được bên thuê đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên thuê sử dụng chỗ ở;

– Được lấy lại nhà cho thuê khi thời hạn thuê đã hết; nếu hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo cho bên thuê biết trước sáu tháng.

Nghĩa vụ của bên thuê nhà ở

Bên thuê nhà có các nghĩa vụ sau đây:

– Sử dụng nhà đúng mục đích đã thoả thuận;

– Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thoả thuận;

– Giữ gìn nhà, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

– Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

– Trả nhà cho bên cho thuê theo đúng thoả thuận.

Quyền của bên thuê nhà ở

Bên thuê nhà có các quyền sau đây:

– Nhận nhà thuê theo đúng thoả thuận;

– Được đổi nhà đang thuê với người thuê khác, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

– Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

– Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên cho thuê, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

– Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng.

– Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 498 của Bộ luật này.

Theo quy định Bộ luật Dân sự 2005 về đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà như sau:

“Điều 497. Quyền, nghĩa vụ của những người thuộc bên thuê có tên trong hợp đồng thuê nhà ở

Những người thuộc bên thuê có tên trong hợp đồng thuê nhà có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với bên cho thuê và phải liên đới thực hiện các nghĩa vụ của bên thuê đối với bên cho thuê.

Điều 498. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

1. Bên cho thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

a) Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

b) Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

c) Cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

d) Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê;

đ) Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

e) Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.

2. Bên thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây:

a) Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;

b) Tăng giá thuê nhà bất hợp lý.

c) Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà phải báo cho bên kia biết trước một tháng, nếu không có thoả thuận khác.”

Như vậy, theo quy định trên thì nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà mà chủ nhà không vi phạm về nội dung giao kết trong hợp đồng thì bạn sẽ không được nhận lại khoản tiền mà bạn đã đặt cọc.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment