Có được phép chuyển người lao động sang làm công việc khác khi đi làm lại sau sinh không?

Có được phép chuyển người lao động sang làm công việc khác khi đi làm lại sau sinh không?

Câu hỏi:

Mình là lao động nữ mới nghỉ sinh, hết 6 tháng nghỉ sinh mình đi làm lại thì công ty bố trí cho mình 1 công việc hoàn toàn mới và công việc của mình có người khác thay thế, mình không chấp nhận làm công việc mới và muốn làm công việc cũ. Như vậy công ty có sai không ạ và nếu sai thì sẽ bị phạt như nào?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi, với trường hợp của anh  bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 157 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

“Điều 157. Nghỉ thai sản.

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động.

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.

Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Căn cứ Điều 158 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

“Điều 158. Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản

Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.”

Theo đó, có thể thấy pháp luật quy định lao động nữ sau thời gian nghỉ sinh con quay trở lại làm việc được bảo đảm việc làm cũ. Trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho bạn với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản. Tuy nhiên, khi bạn trở lại công ty làm việc, công ty đã bố trí thay thế người khác làm công việc của bạn và chuyển bạn sang làm công việc khác là trái quy định của pháp luật. Bạn có thể thỏa thuận lại với bên chủ sử dụng lao động để được giải quyết bảo vệ quyền lợi cho mình.

Give a Comment