Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi dang học trung cấp không?

Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi dang học trung cấp không?

Câu hỏi:

Em sinh năm 1994 năm 2014 có lệnh gọi nhập ngũ nhưng cháu đang theo học tại trường cao đẳng nghề lên được tạm hoãn NVQS năm 2014. Nhưng năm 2016 cháu có lệnh gọi nhập ngũ nhưng không đi được và đã bị xử phạt hành chính 1.200.000 đồng. Năm nay em lại bị gọi nhưng hiện em đang theo học tại 1 trường trung cấp dược, nếu em nộp giấy đang theo học trường trung cấp dược này có được tạm hoãn NVQS nữa không ? Em xin chân thành cảm ơn !

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật nghĩa vụ quân sự của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

2. Luật sư tư vấn:

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về các trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

“Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Trong điểm g khoản 1 nêu trên, chỉ khi đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đại học chính quy, cao đẳng chính quy mới được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bạn đang học trường trung cấp thì sẽ không được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Give a Comment