Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Có được tăng bậc lương trong thời gian nghỉ thai sản không?

Bạn đọc có email ttksx@xxx hỏi: Tôi là giáo viên dạy tại trường trung học cơ sở công lập, hưởng lương trình độ cao đẳng. Hiện tôi đang mang thai và đến tháng 6.2018 tôi sẽ nghỉ hưởng chế độ thai sản. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản có được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên không? Thời gian bao lâu thì tôi được nâng lương?

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định điều kiện thời gian giữ bậc lương và các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên của viên chức như sau:

1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

– Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

b) Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

– Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

– Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

– Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

– Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Như vậy, thời gian viên chức nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội sẽ được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>