in ,

Có được tham gia nghĩa vụ quân sự khi bị nghiện ma túy không?

Câu hỏi:

Nếu người bị gọi nhập ngũ có và đang sử dụng chất ma tuý thì có tham gia nhập ngũ không ạ. – Và họ sẽ bàn giao qua cho phường giải quyết, hay là chỉ chấm là không đủ điều kiện nhập ngũ rồi cho về ạ.  Em có thằng bạn sử dụng ma tuý nhưng nằm trong danh sách trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự  năm 2017 và nó sợ họ không nhận vào ngũ và cho đi cai nghiện.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật nghĩa vụ quân sự của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

– Căn cứ Điều 4 Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn quyển quân như sau:

“Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Về tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.

3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.”

Như vậy, người có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn quyển quân nêu trên mới thuộc đối tượng được tham gia nghĩa vụ quân sự.

– Căn cứ Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về cách phân loại sức khoẻ như sau:

“4. Cách phân loại sức khỏe

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.”

– Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP về trường hợp nghiện ma tuý như sau:

BỆNH TẬT                                                                                              ĐIỂM

Nghiện ma tuý (opiate)                                                                            6

Như vậy, đối với trường hợp bạn của bạn nghiện ma tuý thì đạt mức điểm 6 trong thang điểm phân loại sức khoẻ, trong trường hợp có 1 điểm 6 thì đạt sức khoẻ loại 6 theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP nêu trên. Tuy nhiên, kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự do Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ kết luận. Nếu thuộc sức khoẻ loại 6 thì bạn của bạn không thuộc đối tượng đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.

– Căn cứ Điều 28 Luật phòng chống ma tuý năm 2000 quy định:

“Điều 28

1. Người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Việc đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ một năm đến hai năm.

3. Người nghiện ma tuý tự nguyện làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và không bị coi là bị xử lý vi phạm hành chính.

4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt buộc, chế độ cai nghiện bắt buộc, thủ tục đưa người nghiện ma tuý quy định tại khoản 1 Điều này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”

Như vậy, việc đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.Trường hợp người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định thì mới áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Như vậy, khi đi khám nghĩa vụ quân sự phát hiện ra bạn của bạn nghiện ma tuý thì không đồng nghĩa với việc người bạn này sẽ được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Bạn nghĩ sao?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của

Có được cấp lại bằng đại học theo đúng tên trên giấy khai sinh không?

Có được phép sử dụng kết quả đấu thầu lần 1 cho lần 2 không?